OPDRACHT

 

 

Met het oog op het verzekeren van de dekking voor de risico’s bedoeld in de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, heeft het Tariferingsbureau als opdracht het vaststellen van de premie en van de voorwaarden waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt die gehouden is tot de verzekeringsplicht krachtens deze wet, en die geen dekking vindt op de reguliere markt. Het Tariferingsbureau kan ook gemotiveerd de verzekeringsdekking weigeren.

 

Iedere persoon onderworpen aan deze verzekeringsplicht kan bij het Tariferingsbureau een aanvraag indienen als ten minste drie verzekeringsondernemingen waartoe de persoon zich heeft gewend, geweigerd hebben hem een dekking toe te staan.

 

Het Tariferingsbureau beoordeelt de aanvraag rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont

 

Documenten :

 

 

Tariferingsaanvraag

·         Tariferingsaanvraag Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid

 

Wet

·         Wet van 9 mei 2019